Vanaf 7 maart zijn we weer open!

Zoals je misschien wel weet is De Firma Kaas vrij abrupt gestopt omdat het niet gelukt was om een nieuwe investering veilig te stellen. Een geluk bij een ongeluk was dat de aankondiging dat we gingen stoppen ervoor heeft gezorgd dat de nieuwe eigenaar zich aan heeft gediend!

Nieuwe eigenaar met groen hart

Na een intensieve periode kunnen we zeggen dat De Firma Kaas een succesvolle doorstart kan maken. De Firma Kaas wordt doorgezet door EerlijkeKaas: een initiatief van ecoloog Johannes Regelink.

“Het verdienvermogen van de melkveehouderij staat al jaren onder druk. Tegelijkertijd is er een grote maatschappelijke wens om extensiever te werken. De boeren die meewerken aan dit project doen dat graag, maar zien onvoldoende financiële mogelijkheden in hun bedrijfsvoering. Dit zorgt ervoor dat ze minder milieu- en diervriendelijk werken dan dat zij graag zouden willen. Met de noodzakelijke milieuproblemen tot gevolg.

Wij willen een initiatief opstarten waarmee deze boeren (en later meer boeren) zichtbare duurzaamheid stappen kunnen maken doordat wij voor meer financiële ruimte zorgen in hun verdienmodel. Deze financiële ruimte creëren we door bedrijfsspecifieke kazen te maken en te verkopen en daar het specifieke verhaal over de betreffende boerderij bij te communiceren, inclusief de ambities die zij hebben op milieu en dierenwelzijnsvlak.”

Dit gaan we doen

Om dit te doen bouwen we aan een sociale onderneming. We verkopen kaas op abonnementsbasis aan consumenten die willen bijdragen aan de landbouwtransitie. Om daar te komen willen we de volgende stappen zetten:

  • We inventariseren van de deelnemende boeren welke duurzaamheidsstappen zij willen maken en hoe deze zichtbaar te maken zijn aan consumenten
  • We organiseren het vervoer van melk naar de kaasmakerijen
  • We starten een crowdfunding campagne om de eerste batches kaas direct verkocht te krijgen
  • We zetten een online abonnementenplatform op waar nieuwe leden zich kunnen aanmelden en afmelden en ook proefpakketten kunnen bestellen
  • We realiseren een fysieke onbemande kaasspeciaalzaak die op het erf van enkele boeren geplaatst kan worden, naar het voorbeeld van: www.ackerbox.com
  • We starten een bijpassende communicatiecampagne

Dus we zien je graag terug vanaf 7 maart!